onsdag 11 september 2013

Dagens kvinnohat (och rasism) 130911.

Växjö tingsrätt har i en dom funnit att det var okej att neka kvinnor med asiatiskt ursprung tillträde till krogen Harrys eftersom syftet var att förhindra prostitution. Agerandet var inte diskriminerande eftersom det fanns ett "legitimt syfte".

Jag vet inte hur en ska tolka detta på annat sätt än att domstolen menar att det är okej att agera utifrån förutfattade meningar och fördomar om kön och hudfärg. Jag förstår inte hur detta inte kan anses diskriminerande eftersom kvinnorna uttryckligen nekades inträde på grund av sitt kön och etnicitet. Detsamma hände inte asiatiska män eller kvinnor med "svenskt" ursprung. Skulle det vara okej att neka till exempel romska kvinnor tillträde till en affär med syftet att förhindra stölder eftersom det är en allmänt känd fördom att romska kvinnor ofta stjäl...? Nej. Det hade aldrig godkänts fast det i grund och botten är samma argumentation.

Domen blir extra absurd eftersom det "legitima syftet" med diskrimineringen var att förhindra prostitution. Enligt svensk lag är det förbjudet att köpa sex men inte att sälja. Så varför stoppades inte män från att komma in på Harrys som potentiella sexköpare? Det hade varit mer legitimt. Men jag är ganska säker på att domstolen i så fall kommit fram till att det rört sig om diskriminering - för det är ju värre och mer diskriminerande att bli utpekad som sexköpare än som kvinna i prostitution.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar