söndag 23 november 2014

Det är inte skadligt för barn att gå i förskola, det är skadligt för barn att ha dåliga föräldrar.

Det här med att diskutera föräldraskap med andra föräldrar, det driver mig till VANSINNE. Folk är så... puckade ibland. Inskränkta fast de tror att de är så himla smarta och världsvana och jag vet inte vad. Och så otroligt fast i sina åsikter men det är i och för sig jag med men det beror ju på att jag alltid har rätt. Hehehe.

Ett ämne som diskuterats flitigt de senaste dagarna (bland annat på instakontot @friabarn, kolla in det om ni få en inblick i hur "nära föräldrar" resonerar) är det här med förskolans eventuellt negativa effekt på barn (bland annat med anledning av den här och den här artikeln). Det tycks finnas en utbredd uppfattning bland vissa föräldrar (kanske främst bland föräldrar som utövar nära föräldraskap) att förskola före tre års ålder är skadligt för barn och förstör barnets anknytning till sina föräldrar. Det finns inga belägg för detta (läs till exempel här och här) men ändå hävdar dessa föräldrar att det är skadligt för barn och leder till psykisk ohälsa och självmord (återigen, finns ingen forskning som visar på samband mellan tidig förskolestart och psykisk ohälsa senare i livet).

Jag blir VANSINNIG på dessa diskussioner, där egna åsikter görs om till någon slags sanning. Jag blir vansinnigt trött på den här övertron till föräldrar, att det i princip alltid skulle vara det bästa för barn att vara mycket med sina föräldrar. Jag blir VANSINNIG på att diskussionen säger sig utgå från "barnens bästa". Newsflash: det behöver nödvändigtvis inte vara bra för barn att umgås dygnet runt med föräldrarna. Det finns jättemånga dåliga föräldrar. Det är inte skadligt för barn att gå i förskola, det är skadligt för barn att ha föräldrar som slår dem eller utsätter dem för psykisk misshandel. Det är skadligt för barn att ha föräldrar som har någon form av missbruk eller psykiskt funktionshinder som påverkar deras omsorgsförmåga. Det är skadligt för barn att ha föräldrar som inte kan tillgodose deras behov, vare sig det är materiellt, emotionellt eller intellektuellt. Det är skadligt för barn att ha auktoritära föräldrar som bestraffar dem på olika sätt. Etcetera.

För att slänga in lite statistik: 2013 var cirka 32 600 barn någon gång under året placerade utanför hemmet, antingen på grund av omsorgsbrist från föräldrarna (två tredjedelar) eller på grund av eget beteende (en tredjedel) (fast det här "egna beteendet" är en enligt mig en produkt av föräldrarnas uppfostran så det visar ju också på dåligt föräldraskap). De här 32 600 barnen är bara de som bli placerade, det finns troligen många många fler barn vars missförhållanden aldrig upptäcks eller leder till mindre ingripande åtgärder. Så att det finns många föräldrar som är dåliga föräldrar - det är en sanning. Inte att förskolor skulle skada barn. Tack och lov säger jag att det finns förskolor och andra former av institutioner som kan upptäcka att något är fel hemma och kanske hindra att barn tar mer skada än vad de annars skulle gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar