onsdag 3 oktober 2012

När blev regeringen jämställdister?

Det här gör mig så himla himla ARG. Att regeringen säger att "[d]e framgångar jämställdhetssträvandena vunnit under senare decennier har i hög grad förändrat kvinnors livssituation" samtidigt som det kommer rapporter om att det kommer dröja hundra år innan kvinnors löner är ikapp männens - det är ett hån. Fortfarande våldtas, misshandlas och mördas kvinnor av män, i en extremt mycket högre omfattning än det omvända. Forftarande sexualiseras och objektifieras kvinnor i mycket större utsträckning än män. Fortfarande är det män som som köper kvinnor i prostitution, inte det motsatta. Fortfarande är det kvinnor som kallas slampor och som förvägras rätten att bestämma över sin egen kropp, inte männen. Osv osv osv. Och ändå tycker regeringen att det är dags att satsa på männen. Regeringen, skulle ni kunna visa på vilket remarkabelt sätt kvinnors livssituation förändrats (och förbättrats, antar jag)? Har antalet våldtäkter minskat? Har mängden mördade kvinnor minskat? Har tafset i skolorna minskat? Vågar fler tjejer gå ute själva när det är mörkt?

Så länge mäns våld mot kvinnor (psykiskt, fysiskt, sexuellt, ekonomiskt, sexualiseringen av det offentliga rummet osv) existerar i så stor omfattning som den gör så får männen ursäkta men jag tycker inte att fokus ska läggas på deras problem. Det må vara synd om männen, men det är fortfarande väldigt mycket mer synd om kvinnorna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar